human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Uczniowie w etapie rejonowym Konkursów Kuratoryjnych

     Z ogromną radością informujemy, że uczniowie Naszej szkoły zakwalifikowali się do etapu rejonowego konkursów organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.

 

W ramach Małopolskiego Konkursu Matematycznego są to:

- Wojciech Bilski, klasa 8a

- Natalia Podgórni, klasa 8a

- Otylia Pyrdek, klasa 8a

 

W ramach Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego są to:

- Olga Kurek, klasa 7b

- Hanna Lupa, klasa 7c

 

W ramach Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego są to:

- Dominika Soja, klasa 7a

- Natalia Liburska, klasa 7c

- Otylia Pyrdek, klasa 8a

- Filip Wyrwa, klasa 8a

 

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych Konkursów Kuratoryjnych.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Ogłoszone zostały wyniki etapów wojewódzkim konkursu programistycznego Baltie 2020. Poniżej miejsca uczniów w danej kategorii.

Numer przy nazwisku ucznia oznacza miejsce w Polsce w danej kategorii

Kolor niebieski przy nazwisku ucznia oznacza nominację do etapu krajowego który odbędzie się 10 grudnia 2020 roku

Ponieważ jest to dokończenie konkursu z zeszłego roku szkolnego klasa przy nazwisku ucznia odpowiada rokowi szkolnemu 2019/2020

    kategoria klasa
28 Gabriela Szczuka  8
46 Oliwier Urbanik  8
48 Konrad Tekieli  8
49 Wojtek Bilski  7
57 Krzysztof Kramarz  7
    kategoria klasa
58 Olga Kurek  6
115 Oskar Zdechlik  6
145 Wiktoria Gucwa  5
159 Miłosz Korbiel  6
212 Marcin Stępowski  6
220 Maja Krawczyk  5
229 Jan Jędor  5
270 Bartosz Gaj  6

KONTYNUACJA  ZDALNEJ  EDUKACJI   KLAS 1-8

 

Szanowni Rodzice,

w minioną sobotę ogłoszono kolejne decyzje dotyczące kontynuacji nauki zdalnej do 27 grudnia  oraz jednolitego terminu ferii zimowych dla wszystkich województw od 04 do 17 stycznia 2021 r. 

Mam nadzieję, że po 17 stycznia uczniowie wrócą do szkoły, bo coraz bardziej brakuje tu ich śmiechu i gwaru.

 

 

                                                               Życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia.

 

                                                                           Dagmara Brela-Zając

                                                                                                       Dyrektor Szkoły

 

 

Miło nam poinformować ze wśród 607 najlepszych "polonistów" Małopolski nominowanych do etapu rejonowego

Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego znalazły się dwie uczennice nasze szkoły:

 

Olga Kurek 7b

Hanna Lupa 7c

 

Do etapu rejonowego  zakwalifikowali się uczniowie, którzy w etapie  szkolnym uzyskali co najmniej 49 pkt.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu.

 

             Na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty została opublikowana lista uczniów

którzy uzyskali awans do etapu rejonowego  Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.

Wśród 1527 wyróżnionych jest czworo uczniów naszej szkoły:

 

Natalia Liburska  7c

 Dominika Soja 7a

Otylia Pyrdek  8a

Filip Wyrwa 8a

 

gratulujemy i życzymy powodzenia w zmaganiach o tytuły laureata i finalisty tego konkursu

 

 

 

                                W piątek (30.10.2020 r.) uczniowie klas pierwszych naszej szkoły otrzymali wyprawki czytelnicze

                                                        przygotowane przez Instytut Książki w ramach udziału

 

Szkoły Podstawowej nr 2 Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach

  1. w kampanii „Mała książka – wielki człowiek”,

której strategicznym celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci.

 

Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

Zapraszamy zatem pierwszoklasistów i ich rodziców do głośnego czytania „Pierwszego abecadła”.

Etap wojewódzki konkursu Baltie 2020 odbędzie się dla uczniów naszej szkoły w czwartek 29 X 2020 w godzinach od  15:00-17;00.

Ze względów epidemiologicznych zmieniona została formuła konkursu. Uczniowie będą rozwiązywać zadania w domu na własnych komputerach w powyższych godzinach. Taka forma konkursu pozwoliła zwiększyć liczbę uczestników tego  etapu konkursu dlatego do konkursu nominowani zostali wszyscy uczestnicy etapu szkolnego, Życzę miłej zabawy w zmaganiach programistycznych;Osoby które nie pamiętają swojego UID proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny

kod do zadań konkursowych który należy wpisać przed konkursem to 6604

Zostały ocenione prace uczniów biorących udział w Małopolskim Konkursie Matematycznym w którym wzięło udział 27 uczniów naszej szkoły. Ze względów epidemiologicznych informacje o swoim wyniku można uzyskać poprzez dziennik elektroniczny u pani Anny Chmielińskiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu 

  1. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia, ale liczba zakwalifikowanych do etapu rejonowego nie może przekroczyć 20% liczby uczestników etapu szkolnego. W konkursie można było zdobyć 40 punktów a więc wynik który daje szanse na awans do następnego etapu to minimum 24 punkty. Taki wynik osiągnęło 3 uczniów naszej szkoły. Najlepsze wyniki w szkole to 30.29.25.22.21,19,19,19. Lista najlepszych uczniów zostanie opublikowana na stronie szkoły po odkodowaniu prac i zapoznaniu się uczniów z wynikami konkursu

 

 Małopolski Konkurs Matematyczny etap szkolny odbędzie się w dniu 23 X 2020r. (piątek).

Początek konkursu godzina 13;00. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgody na udział w konkursie

więcej o konkursie harmonogram i zakres wymaganej wiedzy na stronie

https://kuratorium.krakow.pl/malopolski-konkurs-matematyczny-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2020-2021/

zgodnie z komunikatem Kuratora Oświaty nie ma możliwości tworzenia dodatkowych komisji dla uczniów chorych lub przebywających na kwarantannie

Szanowni rodzice,

 Dzisiaj zapadła decyzja o zdalnym nauczaniu klas 4-8 od poniedziałku 26.10.2020 r. przez najbliższe dwa tygodnie. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak sprostać temu wyzwaniu.

 Nasz plan na nauczanie zdalne klas 4-8 jest następujący:

 - naukę zdalną mogą prowadzić nauczyciele obecni w pracy bądź przebywający na kwarantannie; Ci, którzy przebywają na zwolnieniach – nie. Pojawią się zatem zmiany
w podziale godzin.

- nauczyciele nadal będą realizować podstawę programową

- w czasie trwania nauki zdalnej zajęcia dodatkowe nie będą się odbywać

- zajęcia lekcyjne i konsultacje odbywać się będą na platformie TEAMS

- opracowany przez nas nowy podział godzin nauczania zdalnego określi formę i stałe pory  odbywania się zajęć edukacyjnych. Planujemy 4 lekcje on-line dziennie dla jednej klasy. Mam nadzieję, że tak opracowany przez nas podział godzin nie obciąży dziecka nadmiernym siedzeniem przed komputerem.

 Przypominam, że oficjalnym komunikatorem będzie dziennik elektroniczny, za pomocą którego nauczyciele wychowawcy będą przesyłać Państwu informacje dotyczące zdalnego nauczania.

 Wszystkim nam życzę spokoju, wytrwałości i przede wszystkim zdrowia.

                                                                                                                                                                                                                    Dagmara Brela-Zając

                                                                                                                                                                                                                              dyrektor

 

 

 

 Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

 -etap szkolny odbędzie się w dniu 19 X 2020r. (poniedziałek) o godz. 13.00.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgody na udział w konkursie.

 

Szczegółowe informacje  o konkursie , harmonogram i zakres wymaganej wiedzy na stronie:

https://kuratorium.krakow.pl/malopolski-konkurs-jezyka-angielskiego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2020-2021/

 

Zgodnie z komunikatem Kuratora Oświaty nie ma możliwości tworzenia dodatkowych komisji dla uczniów chorych lub przebywających na kwarantannie.

 

W części testowej OMJ wzięło udział 15 uczniów naszej szkoły -poniżej wyniki najlepszej 9 uczniów.

wyniki części testowej
1 Stanisław Dębicki  
  Natalia Podgórni  
  Marta Chrząścik  
4 Filip Wyrwa .-0,5pkt
  Olga Kurek .-0,5pkt
6 Dominika Soja .-1 pkt
7 Kacper Kursa .-1,5 pkt
  Miłosz Korbiel .-1,5 pkt
  Oskar Zdechlik .-1,5 pkt

ZAPRASZAMY

UCZNIÓW KLAS IV –VIII  DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIEJ  OLIMPIADZIE  PRZEDMIOTOWEJ

Z   MATEMATYKI     OLIMPUS

 

Olimpiada odbędzie się 03 listopada 2020 r. (wtorek).

Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda rodziców

 oraz wpłata wpisowego w wysokości  10 zł.                                                                 

Zgłoszenia i wpłaty do dnia 08 października 2020 r. u nauczycieli matematyki.

                                                                                                                    

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 28 września 2020 r. o godz. 18.00 (szkolna jadalnia).

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli z poszczególnych oddziałów.

Przypominamy o przestrzeganiu na terenie szkoły obowiązującego reżimu sanitarnego.

Część testowa Olimpiady Matematycznej Juniorów odbędzie się w naszej szkole w

najbliższy czwartek 24 IX 2020 roku w godzinach 9:00-10;15

Podczas 75-minutowego sprawdzianu  uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń poda poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymuje 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane jest 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymuje punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej są równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej.

Drugą częścią OMJ jest część korespondencyjna która polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przesłaniu odpowiednio zredagowanych rozwiązań (samodzielnie lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora) do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania. Zadania nalęży wysłać do dnia 12 X 2020  roku

wiecej informacji o konkursie i zadania z lat ubiegłych na stronie https://omj.edu.pl/o-olimpiadzie

                                                                         KOMUNIKAT STOŁÓWKA

Szanowni Państwo                                                                             

ponieważ chcielibyśmy uruchomić możliwość korzystania przez dzieci ze szkolnej stołówki, bardzo proszę o zadeklarowanie u wychowawcy klasy, które dzieci chcieliby Państwo żywić na terenie szkoły. Pragnę nadmienić, iż w związku z koniecznością ustalenia stałych grup i godzin spożywania posiłku przez dzieci deklaracja taka powinna dotyczyć miesięcznego żywienia dziecka, a nie wybranych dni.

 Informację wychowawcom można przekazywać do 23.09.2020r.  drogą elektroniczną (poprzez dziennik) lub osobiście podczas najbliższej wywiadówki.

Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam ustalić, czy uruchomienie szkolnej stołówki jest możliwe w obowiązującym reżimie sanitarnym.

 

                                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                 Dagmara Brela-Zając

 

 

WYWIADÓWKI

Wywiadówki odbędą się w dniach 21, 22,23 września 2020 r. według poniższego harmonogramu.

Bardzo prosimy Państwa, aby podczas pobytu na terenie szkoły:

- zdezynfekować ręce

- zasłaniać usta i nos

- nie gromadzić się na korytarzach

 

Dnia 21.09.2020 r.

godz. 17.00

godz. 17.30

klasa 2c – sala 11N – p. Chrząszczak B.

klasa 4a – sala 21 – p. Sendor M.

klasa 8a – sala 38 – p. Luberda J.

klasa 1b – sala 4N – p. Stryczek L.

klasa 4b – sala 2N - p. Foltyn T.

klasa 8b – sala 26 – p. Niemiec M.

 

Dnia 22.09.2020 r.

godz. 17.00

godz. 17.30

klasa 1a – sala 17N – p. Ochmańska A.

klasa 3a – sala 13N – p. Kulczycka A.

klasa 4c – sala 21N – p. Staszczuk E.

klasa 2b – sala 10N – p. Plichta-Kuczara B.

klasa 3b – sala 12N - p. Bednarczyk A.

klasa 7c – sala 20 – p. Chmielińska A.

 

Dnia 23.09.2020 r.

godz. 17.00

godz. 17.30

klasa 2a – sala 8N – p. Remin S.

klasa 5a – sala 26N – p. Wróbel A.

klasa 6a – sala 21 – p. Chochół M.

klasa 7b – sala 36 – p. Dąbek A.

klasa 6b – sala 22N – p. Soja-Szczuka M.

klasa 7a – sala 37 - p. Baczmańska D.

klasa 8c – sala 34 – p. Zając K

 

Przypominamy także o możliwości ubezpieczenia dziecka – wymagany jest PESEL dziecka oraz odpowiednia kwota (40 zł)

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że dzięki Radzie Rodziców działającej na terenie naszej szkoły po raz kolejny będą mogli Państwo skorzystać z możliwości ubezpieczenia dziecka na rok szkolny 2020/2021.

Wykupione ubezpieczenie będzie obowiązywało od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Cena ubezpieczenia to 40zł/dziecko.

Ubezpieczenie jest oczywiście dobrowolne.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia (m.in. ubezpieczenie 24h/dobę nie tylko na terenie szkoły),  znajdą Państwo w załącznikach przesłanych do Państwa poprzez dziennik elektroniczny

 

Osoby zainteresowane wykupieniem ubezpieczenia dla ucznia (lub jego młodszego/starszego rodzeństwa, które nie jest uczniem naszej szkoły) proszone są o przyniesienie na wywiadówkę PESEL’u dziecka i pieniążków. To właśnie podczas wywiadówki przedstawiciele oddziałowej rady rodziców będą zbierać stosowne wpłaty.

 

Wywiadówki w poszczególnych oddziałach odbędą się 21,22,23.09.2020r. w wyznaczonych odrębnym harmonogramem godzinach i salach z zachowaniem odpowiednich wymogów reżimu sanitarnego.

 

Dagmara Brela-Zając

dyrektor

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm