human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

 

 

poniedziałek 12-15

wtorek 8-15

środa 8-15

czwartek 8-15

piątek 8-14

 

 



Image

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka jest ważną pracownią interdyscyplinarną szkoły. Będąc częścią składową instytucji szkolnej uczestniczy w realizacji programu nauczania i-wychowania. Zgodnie z najnowszymi tendencjami organizacja tej szkolnej agendy sukcesywnie zmierza w przekształcanie jej w centrum dydaktyczne szkoły.

Obecnie na jej podstawowe zadania składają się, podobnie jak w innych typach bibliotek:

  • Dobór, gromadzenie oraz opracowywanie zbiorów

  • Udostępnianie

  • Usługi informacyjne

  • Praca wychowawcza

  • Promocja biblioteki

W 1999 roku biblioteka szkolna pozyskała dla swoich potrzeb nowy lokal, w którym wydzielone są : wypożyczalnia, kącik czytelniczy, odrębne miejsce do indywidualnej pracy z uczniem oraz miejsce do prac biblioteczno-technicznych.

Biblioteka posiada bogaty zasób zbiorów. Jeden zakres zbiorów tworzy tzw. bibliotekę nauczycielską , złożoną z podręcznych zbiorów pedagogicznych i przedmiotowych oraz czasopism. Drugi , wielokrotnie większy to biblioteka uczniowska. Obecnie zbiory te liczą 14692 woluminy.

Biblioteka posiada ICIM (Internetowe Centrum Multimedialne ).

Biblioteka szkolna podejmuje działania w celu lepszej promocji na terenie szkoły oraz w środowisku poprzez realizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem.

Wśród nich : inscenizacje bajek, konkursy recytatorskie, literackie , plastyczne, audycje, wystawy książek, , wycieczki (m.in. do biblioteki Akademii Pedagogicznej, Biblioteki Klasztornej Ojców Dominikanów, Muzeum Czartoryskich , Zbiory muzealno-biblioteczne na Skałce.

 

Co roku obywa się uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników ,pasowanie na „rycerza książki", czy wreszcie raz w roku realizowane są zajęcia dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach.

W bibliotece działa Koło Teatralne dla uczniów Kształcenia Zintegrowanego. W trakcie zajęć uczniowie oprócz ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych, relaksacyjnych wykonują też prace plastyczne ( maski, lalki, afisze teatralne itp.)

W zajęciach uczniowie uczestniczą z ogromnym zaangażowaniem zgłębiając arkana sztuki teatralnej.

Nie mniej ważną częścią pracy wychowawczej biblioteki jest wspieranie uczniów mających trudności w odnalezieniu się w społeczności szkolnej.

wymagających szczególnej pomocy i opieki.

Rozpoznając problemy uczniów stosuje się z powodzeniem elementy biblioterapii oraz arteterapii dając wsparcie uczniom wymagającym szczególnej pomocy i opieki.

Biblioteka posiada bogaty warsztat informacyjny: katalog alfabetyczny, katalog lektur, katalog rzeczowy, ilustrowany katalożek lektur, kartoteki :-zagadnieniową oraz kartotekę tekstową. Dzięki temu szkolna książnica zapewnia prawidłowe warunki do samokształcenia uczniów oraz nauczycieli dysponując właściwą bazą dydaktyczną. Najważniejsze wydarzenia z życia biblioteki odnotowywane są chronologicznie w pamiątkowej kronice biblioteki. Biblioteka posiada swój znak własności -exlibris.

 

Promocja biblioteki

Rozwijanie kultury czytelniczej uczniów

 

 

 

Ważnym aspektem działalności biblioteki szkolnej jest promocja jej działalności w środowisku szkolnym jak również poza szkolnym. W tym zakresie istotne znaczenie w pracy biblioteki stanowi rozwijanie kultury czytelniczej uczniów.

 

 

  • DZIAŁALNOŚĆ KOŁA TEATRALNEGO

 

W bieżącym roku szkolnym działa w bibliotece szkolnej Koło Teatralne dla uczniów klas I-III. Zajęcia realizowane są wg autorskiego programu (jedną godzinę tygodniowo).

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach.

Program zajęć oprócz ćwiczeń np. dykcyjnych, fonacyjnych, artykulacyjnych, relaksacyjnych obejmuje w treściach szczegółowych :

 

1. Rodzaje teatru i spektakli teatralnych

2. Terminy związane z teatrem

3. Rola teatru

4. Zachowanie w teatrze

5 Plakat teatralny. Program

6. Muzyka w przedstawieniach

7 . Scenografia ( Projektowanie dekoracji i kostiumów w tym np. masek teatralnych, lalek-w przypadku przedstawień kukiełkowych

8 . Tworzenie scenariusza

9 . Recenzja. Wyrażanie opinii na temat obejrzanego spektaklu

Jak co roku są planowane wyjazdy na spektakle do Teatrze Maski Lalki i Aktora„Groteska „ w Krakowie

 

  • WYCIECZKI

 

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w wycieczkach organizowanych przez Bibliotekę Szkolną. Odbyły się już wycieczki m. in. do bibliotek innego typu niż biblioteka szkolna - tj. do Biblioteki Akademii Pedagogicznej, biblioteki klasztornej Ojców Dominikanów, uczniowie również mieli okazję zapoznać się ze zbiorami muzealno-bibliotecznymi na Skałce

a także Zbiorami Muzealnymi Książąt Czartoryskich muzeum Narodowego w Krakowie

Ponadto co roku organizowane są liczne wyjazdy na spektakle do Teatru Maski Lalki i Aktora „ Groteska" w Krakowie.

 

  • KONKURSY

 

Każdy rok szkolny obfituje w liczne konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną z myślą o uczniach naszej szkoły . Dzięki temu mogą oni wykazać się swoją wiedzą , zdolnościami, umiejętnościami na forum szkoły. Są to najczęściej :

 

Konkursy plastyczne (ilustracja do ulubionej bajki, na obwolutę do książki itp.)

Plastyczno- literackie (np. na książkę-zabawkę)

Recytatorskie

Literackie ( m. in. na własny tomik poetycki, własną oryginalną baśń)

Konkurs na Mistrza Czytania ( dla uczniów klas pierwszych)

Loterie fantowe

Całoroczny konkurs czytelniczy na najlepszego, najaktywniejszego czytelnika naszej szkoły

Konkursy ze znajomości popularnych książek (trylogii J.R.R Tolkiena czy z serii książek J Rowling o Harrym Potterze

  • PASOWANIE NA „ RYCERZA KSIĄŻKI"

Uczniowie klas pierwszych wyjątkowo uroczyście są przyjmowani w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

 

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm