human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 została założona w 1920r. Pierwotnie była szkołą żeńską
i nosiła nazwę Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza.
 
Mieściła się w budynku Zarządu Miejskiego w Krzeszowicach, aż do wybuchu wojny.

Image 


 W czasie okupacji nauka  odbywała się
 w prywatnych domach. Po zakończeniu wojny, we wrześniu 1945 r. szkoła otrzymała własny budynek
z byłych dóbr Potockich przy ulicy Rynek 1.

Placówka z założenia żeńska na przełomie roku 1934/1935 stała się koedukacyjna od klasy II do IV,
później w roku szkolnym 1937/1938 została z powrotem zamieniona na żeńską.
Po wojnie wprowadzono całkowitą koedukację, a w roku 1953/1954 powstała szkoła świecka
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (15 XII 1956 r. wprowadzono naukę religii).
W latach 1974-1985 utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną. Równocześnie na przełomie 1946-1966 r.
była szkołą ćwiczeń Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego.

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm