human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Zastępstwa

Aby obejrzeć zastępstwa należy w menu wybrać odpowiedni dzień tygodnia.

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK 21.06.2021

 

Nb. p. A. Wróbel– wycieczka z kl. 5a

3) 5a - wycieczka

4) 5a - wycieczka

5) 8a – p. A. Karcz – Padula (za kl. 5a)

6) 8a zrk – lekcja odwołana

Nb. p. A. Dąbek – wycieczka z kl. 5a

1) 7a gr – p. A. Warzecha

2) 5a – wycieczka

3) 6a gr – p. A. Bednarczyk

4) 6b gr – p. E. Szymusik (całość)

5) 8c gr – p. A. Bednarczyk

Nb. p. T. Foltyn - wycieczka z kl. 4b

2) 8a – p. B. Bryk

3) 6b – p. P. Wąsik

5) 4b – wycieczka

6) 7b – p. A. Warzecha

7) 5a IP – lekcja odwołan

 Nb. p. D. Baczmańska – wycieczka z kl. 4b

3) 4b – wycieczka

4) 8c – p. B. Bryk

5) 6b – p. P. Wąsik

6) 7a – p. J. Luberda (za kl. 5a)

7) 7a – p. E. Staszczuk

Nb. p. M. Soja – Szczuka

1) 7b – p. A. Warzecha

2) 7b – p. A. Chmielińska

3) 7a – p. A. Bednarczyk

4) 8b – p. D. Brela – Zając (w ramach pracy)

6) 6b – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

 

Dyżury:

0) II p. wsch- p. A. Warzecha

2) I p. wsch – p. B. Bryk

4) I p. N – p. P. Wąsik

5) II p. wsch – p. A. Bednarczyk

6) II p. zach – p. A. Warzecha

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK 18.06.2021

 

Nb. p. A. Chmielińska– wycieczka z kl. 7c

1) 7a – p. J. Stolarek (za kl. 7c)

3) 8c – p. B. Bryk (za kl. 7c gr)

4) 8b – p. M. Chochół (za kl. 7c)

5) 5a – p. E. Staszczuk

6) 7c – wycieczka

7) 7c zrk – wycieczka

 

Nb. p. M. Soja - Szczuka – wycieczka z kl. 7c

4) 4b - p. B. Bryk (za kl. 7c gr l. 2)

5) 7c – wycieczka

6) 7b – p. P. Stępień

7) 8a – p. A. Wróbel

 

Nb. p. J. Niemiec

4) 7a – p. P. Wąsik

5) 8a – p. K. Zając

6) 8c – p. A. Warzecha

7) 8b – p. M. Niemiec (za kl. 7b zkk)

 

Nb. p. M. Banaczyk - Niemiec

4) 4c - p. B. Plichta - Kuczara

5) 4a - p. B. Plichta - Kuczara 

 

Nb. p. A. Jaromin

1) 4ac zaj. logopedyczne - lekcja odwołana

5) 1b  zaj. logopedyczne - lekcja odwołana

6) 1b zaj. logopedyczne - lekcja odwołana

 

Nb. p. M. Sendor

1)5a – p. A. Warzecha

2) 6b chł – p. M, Kurek (łączy)

3) 8a chł - p. M, Kurek (łączy)

4) 4a – ks. M. Tucznio

5) 6a chł - p. M, Kurek (łączy)

Dyżury:

1) parter – p. M. Kurek

2) parter – p. T. Foltyn

4) I p. wsch – p. P. Wąsik

4) parter N – p. B. Bryk

4) II p. N - p. B. Plichta - Kuczara

5) I p. wsch – p. K. Zając

6) I p. – p. P. Stępień

 

 

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK 17.06.2021

 

Nb. p. A. Kulczycka– wycieczka z kl. 3a

 

Nb. p. B. Chrząszczak – wycieczka z kl. 3a

1) 2c – p. W. Bartkowska (za zajęcia świetlicowe)

3) 2a – ks. M. Tucznio (za kl. 3a)

4) 2c – p. W. Bartkowska (za zajęcia świetlicowe)

5) 2c – p. B. Plichta - Kuczara

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ 16.06.2021

 

Nb. p. A. Dąbek – wycieczka z kl. 7b

1) 7a gr  p. B. Bryk

2) 4b – wycieczka

3) 5a – p. B. Bryk

4) 1b – p. L. Stryczek

5) 7b - wycieczka

6) 8c gr – p. J. Stolarek (za kl. 4b)

Nb. p. E. Staszczuk – wycieczka z kl. 7b

1) 7a gr  p. B. Bryk

2) 4c – p. E. Szymusik

3) 2a – p. S. Remin

4) 7c gr – p. B. Bryk

5) 8a gr – zaj. biblioteczne

6) 8c gr– p. J. Stolarek (za kl. 4b)

Nb. p. T. Foltyn – wycieczka z kl. 4b

3) 4b – wycieczka

4) 4b – wycieczka

5) 6b – p. P. Wąsik

6) 8a – p. M. Kurek (za k. 7b)

7) 7b - wycieczka

Nb. p. D. Baczmańska – wycieczka z kl. 4b

4) 6b – p. M. Soja – Szczuka (za kl. 4b)

5) 4b - wycieczka

6) 7a – p. P. Wąsik

7) 8c zrk – lekcja odwołana

Nb. p. A. Chmielińska

3) 8c – p. A. Wróbel (za l. 3 w dn. 14.06.2021)

4) 7a – p. A. Wróbel

Nb. p. M. Sendor

2) 6b chł – Zaj. biblioteczne

3) 8a chł – p. K. Zając

Nb. p. J. Niemiec

1) 7b - wycieczka

2) 8a - p. M. Niemiec (w ramach pracy)

3) 7c - zajęcia świetlicowe

4) 8c - zajęcia świetlicowe

 

Dyżury:

0)  I p. wsch - p. A. Jaromin

1) parter – p. M. Kurek

2) II zach - p. B. Bryk

4) I p. Zach – p. E. Szymusik

5)  II p. wsch – p. M. Niemiec

5) II p. N – p. P. Wąsik

6) II p.  – p. J. Stolarek

ZASTĘPSTWA NA WTOREK 15.06.2021

 

Nb. p. A. Bednarczyk – wycieczka z kl. 3b

Nb. p. W. Bartkowska – wycieczka z kl. 3b

5) 2a zrk – p. S. Remin

Świetlica 7.00 – 8.00 p. A. Warzecha

                12.30 – 14.00 – p. L. Stryczek

Nb. p. B. Plichta - Kuczara – wycieczka z kl. 2b

Nb. p. J. Ryś – wycieczka z kl. 2b

1) 1a – p. A. Ochmańska

2) 5a – p. P. Wąsik (za kl. 4a)

3) 2c – p. M. Chochół (za kl. 4a)

4) 1b – p. E. Szymusik (za kl. 3b zśk)

5) 4a – wycieczka

Nb. p. M. Kurek – wycieczka z kl. 4c

4) 4c – wycieczka

5) 7b – A. Karcz – Padula (za kl. 4c)

6) 6a dz – p. P. Wąsik (za kl. 4a)

7) 8a dz – p. A. Wróbel (całość)

Nb. p. E. Staszczuk – wycieczka z kl. 4c

2) 2b – wycieczka

3) 4c – wycieczka

4) 8a gr – zaj. bibioteczne

5) 6a gr – p. B. Bryk (zaj. świetlicowe)

6) 7c gr – p. M. Niemiec (za kl. 4c rew)

Nb. p. M. Sendor – wycieczka z kl. 4a

4) 4a – wycieczka

5) 5a – p. A. Chmielińska

6) 6a chł – p. P. Wąsik (za kl. 4a)

7) 8a chł – p. A. Wróbel (całość)

Nb. p. J. Stolarek – wycieczka z kl. 4a

1) 8b – p. P. Wąsik (za kl. 4c)

2) 7c – p. M. Chochół (za kl. 4c)

3) 8c chł – p. A. Łozińska

4) 4b – p. P. Wąsik

Dyżury:

0)  parter - p. A. Jaromin

1)  parter -  p. K. Zając

1)  parter N – p. M. Haluch – Grądalska

2)  II p. N – p. A. Łozińska

4) parter – p. M. Niemiec

4) parter N – p. P. Wąsik

5) parter – p. A. Chmielińska

5) I p. Zach – p. M. Niemiec

6) parter – p. A. Wróbel

6) stołówka – p. A. Nowak

 

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZAŁEK 14.06.2021

 

Nb. p. A. Ochmańska – wycieczka z kl. 1a

Nb. p. A. Warzecha – wycieczka z kl. 1a

Nb. p. B. Chrząszczak – wycieczka z kl. 2c

Nb. p. M. Niemiec – wycieczka z kl. 2c

6) 1a rew – lekcja odwołana

Nb. p. M. Dudek

Świetlica 12.30 – 15.30 – p. S. Remin

 

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK 11.06.2021

 

Nb. p. W. Bartkowska

5) 2c zrk – p. B. Chrząszczak

Świetlica

13.00 – 14.30 – p. S. Remin

16.00 – 17.00 – p. S. Remin

Nb. p. A. Warzecha – wycieczka z kl. 8c

11.30 – 12.30 – p. B. Plichta – Kuczara

Nb. p. K. Zając – wycieczka z kl. 8c

4) 6a – p. E. Staszczuk gr / p. A. Dąbek gr – za kl. 8c

6) 4a – p. J. Niemiec za kl. 8c

7) 8c dz - wycieczka

Nb. p. J. Stolarek

1) 7c – p. A. Czapla gr. j. franc. / p. A. Nowak gr. j. niemiecki

2) 8b – p. D. Baczmańska za k. 8c

5) 7a – p. P. Stępień za kl. 8c

6) 4b – zaj. biblioteczne

7) 8c chł – wycieczka

Nb. p. M. Dudek

Świetlica 12.30 – 16.00 – p. B. Plichta – Kuczara

Nb. p. M. Cyganek

 

Dyżury:

0) parter – p. A. Chmielińska

2) II zach – p. T. Foltyn

4) parter – p. A. Wróbel

6) parter – p. M. Haluch - Grądalska

6) II zach – p. A. Wróbel

6) stołówka – p. M. Kurek

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK 10.06.2021

 

Nb. p. W. Bartkowska

5) 2b zrk – p. B. Plichta - Kuczara

Świetlica

12.30 – 15.30 – p. B. Plichta – Kuczara

15.30 – 17.00 – p. S. Remin

 

 

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ 09.06.2021

 

Nb. p. T. Foltyn – wycieczka z kl. 4b

3) 4b – wycieczka

4) 4b - wycieczka

5) 6b – p. P. Wąsik

6) 8a – p. P. Wąsik

7) 7b – p. A. Dąbek

Nb. p. D. Baczmańska – wycieczka z kl. 4b

4) 6b – p. A. Wróbel

5) 4b – wycieczka

6) 7a – p. A. Warzecha (doradztwo zawodowe)

7) 8c zrk – lekcja odwołana

Nb. p. M. Sendor – wycieczka z kl. 4a

1) 4a – wycieczka

2) 6b chł – p. P. Wąsik za kl. 4a

3) 8a chł – p. E. Szymusik za kl. 4a

4) 6a chł – p. M. Chochół za kl. 4a

5) 5a – p. J. Ryś za kl. 4a

6) 4a – wycieczka

Nb. p. B. Bryk – wycieczka z kl. 4a

2) 8b – p. A. Warzecha (doradztwo zawodowe)

Świetlica 11.30 – 16.00 – p. L. Stryczek

Nb. p. W. Bartkowska

5) 1a zrk – p. A. Ochmańska

Świetlica 12.30 – 14.30 – p. A. Bednarczyk

Nb. p. R. Chochół

1) 8a – p. M. Kurek

2) 8c – p. A. Chmielińska

3) 8b – p. A. Warzecha (doradztwo zawodowe)

Nb. p. J. Stolarek

2) 7a – p. E. Szymusik

4) 8b – Zaj. biblioteczne

5) 8c chł – Zaj. biblioteczne

6) 4b – wycieczka

7) 7c – p. M. Kurek

Dyżury:

0) II p. zach. – p. M. Kurek

1) parter  – p. A. Dąbek (za parter N)

1) II p. wsch.- p. A. Warzecha

2) II p. wsch. – p. A. Chmielińska

4) parter  – p. M. Niemiec

4) II p. N – p. A. Wróbel

5) parter – p. A. Dąbek

5) II p. N – p. P. Wąsik

6) II p. – p. P. Wąsik

6) stołówka – p. A. Warzecha

 

 

ZASTĘPSTWA NA WTOREK 08.06.2021

 

Nb. p. S. Remin – wycieczka z kl. 2c

Nb. p. E. Staszczuk – wycieczka z kl. 2c

2) 2b – p. E. Szymusik

3) 4c – p. E. Szymusik

4) 8a gr – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

5) 6a gr – zajęcia biblioteczne

6) 7c gr – zajęcia biblioteczne

Dyżury:

1) parter N – p. M. Haluch - Grądalska

4) parter N – p. M. Bartkowska

5) I p. zach – p. E. Szymusik

Nb. p. W. Bartkowska

12.30 – 14.30 – B. Plichta - Kuczara

 

Komunikat

Badanie wyników z języka polskiego w klasach siódmych:

7a – lekcja 3,4

7b, 7c – lekcja 2, 3

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm