human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Zastępstwa

Aby obejrzeć zastępstwa należy w menu wybrać odpowiedni dzień tygodnia.

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK 30.11.2020

 

Nb. p. M. Kurek

4) 7bp. K. Zając (w ramach pracy)

5) 4c –  lekcja odwołana

6) 6a dz. – p. M. Sendor (łączy)

7) 6b dz. – p. M. Sendor (łączy)

 

Nb. p. A. Czerwińska

2) 3a - lekcja odwołana

4) 6b gr - lekcja odwołana

5) 3b - lekcja odwołana

6) 7c gr – lekcja odwołana

 

Nb. p. M. Soja – Szczuka

1) 7b – lekcja odwołana

2) 7b - lekcja odwołana

3) 7a - lekcja odwołana

4) 8b - lekcja odwołana

6) 6b - lekcja odwołana

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK 27.11.2020

 

Nb. p. B. Chrząszczak

1) 2c – lekcja odwołana

2) 2c - p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

3) 2c - p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

 

Nb. p. M. Kurek

3) 8a dz. - p. M. Sendor (łączy)

4) 7b – p. K. Zając (w ramach pracy)

7) 6a dz. – p. M. Sendor

 

Nb. p. A. Czerwińska

3) 4a – lekcja odwołana

4) 2c - lekcja odwołana

5) 8b - lekcja odwołana

6) 6b gr – lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Stolarek

1) 7c – p. B. Bryk (za zajęcia świetlicowe)

2) 8b - lekcja odwołana

5) 7a - lekcja odwołana

6) 4b - lekcja odwołana

7)8c chł - lekcja odwołana

 

Nb. p. M. Soja – Szczuka

4) 4b - lekcja odwołana

5) 7c - lekcja odwołana

6) 7b - lekcja odwołana

7) 8a – lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Ryś

1) 1b - lekcja odwołana

2) 4b – ks. M. Tucznio

3)5a - lekcja odwołana

4) 2b – ks. M. Tucznio

5)2c - lekcja odwołana

 

Nb. p. K. Zając

4) 6a - lekcja odwołana

6) 4a - lekcja odwołana

7) 8c dz. - lekcja odwołana

 

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK 26.11.2020

 

Nb. p. B. Chrząszczak

1) 2c – p. E. Staszczuk

3) 2c - lekcja odwołana

4) 2c – p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

5) 2c - lekcja odwołana

 

Nb. p. M. Kurek

2) 6b dz – p. M. Sendor

4) 4c – lekcja odwołana

8) 8a dz. - p. M. Sendor

 

Nb. p. A. Czerwińska

2) 8b – p. E. Staszczuk

3) 4a – p. B. Bryk (za zajęcia świetlicowe)

5) 3b - lekcja odwołana

6) 6b gr – lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Stolarek

2) 7c – lekcja odwołana

3) 8b - lekcja odwołana

7) 7a - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Ryś

1) 1a – lekcja odwołana

2) 2cks. M. Tucznio

3) 4b – lekcja odwołana

4) 2a – lekcja odwołana

5) 4c - lekcja odwołana

 

Nb. p. M. Soja – Szczuka

1)5a – lekcja odwołana

2)7a - lekcja odwołana

3) 6a - lekcja odwołana

4) 8c - lekcja odwołana

5) 6b - lekcja odwołana

6) 7c - lekcja odwołana

7) 6a – lekcja odwołana

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ 25.11.2020

Nb. p. B. Chrząszczak

1) 2c - p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

2) 2c - lekcja odwołana

3) 2c – p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

4) 2c - lekcja odwołana


Nb. p. M. Kurek

2) 6b dz – p. M. Sendor (łączy)

3) 8a dz - p. M. Sendor (łączy)

4) 6a dz. - p. M. Sendor (łączy)

5) 4c – lekcja odwołana

6) 7b – p. K. Zając

7) 4c gw – p. E. Staszczuk

 

Nb. p. A. Czerwińska

3) 4a – p. B. Bryk (za zajęcia świetlicowe)

4) 7c gr - lekcja odwołana

5) 3b zśk - lekcja odwołana

6) 4c zrk - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Stolarek

2) 7a – lekcja odwołana

4) 8b – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

5) 8c chł. - lekcja odwołana

6) 4b - lekcja odwołana

7) 7c - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Ryś

1) 2b – ks. M. Tucznio

5) 4a – ks. M. Tucznio

 

Nb. p. M. Soja – Szczuka

1)8b – lekcja odwołana

2)5a - lekcja odwołana

3) 6b - lekcja odwołana

4) 6b - lekcja odwołana

5) 7a - lekcja odwołana

6) 7c - lekcja odwołanaZASTĘPSTWA NA WTOREK 24.11.2020

 

Nb. p. B. Chrząszczak

1) 2c - p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

2) 2c – p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

4) 2c - lekcja odwołana

 

Nb. p. M. Kurek

1) 6b dz – p. M. Sendor

4) 4c – lekcja odwołana

5) 4) 7b – p. K. Zając

6) 6a dz. - p. M. Sendor (łączy)

7) 8a dz. - p. M. Sendor (łączy)

 

Nb. p. A. Czerwińska

1) 3a – p. E. Staszczuk

3) 2c – p. E. Staszczuk

4) 3b zśk - lekcja odwołana

5) 8b - p. A. Dąbek

6) 7c gr – p. A. Dąbek

 

Nb. p. J. Stolarek

1) 8b – lekcja odwołana

2) 7c – lekcja odwołana

3) 8c chł. - lekcja odwołana

4) 4b - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Ryś

1) 1a – lekcja odwołana

2) 5a – lekcja odwołana

3) 4c – lekcja odwołana

4) 1b – lekcja odwołana

5) 4a - lekcja odwołana

 

 

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK 23.11.2020

 

Nb. p. B. Chrząszczak

1) 2c - lekcja odwołana

2) 2c – p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

3) 2c - lekcja odwołana

4)  2c – p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

 

Nb. p. M. Kurek

4) 7b – p. K. Zając (w ramach pracy)

5) 4c – B. Bryk (za zajęcia świetlicowe)

6) 6a dz. - p. M. Sendor (łączy)

7) 6b dz. - p. M. Sendor (łączy)

 

Nb. p. A. Czerwińska

2) 3a - lekcja odwołana

4) 6b gr - lekcja odwołana

5) 3b - lekcja odwołana

6) 7c gr - lekcja odwołana

 

Nb. p. A. Dąbek

1) 7b - lekcja odwołana

2) 5a - B. Bryk (za zajęcia świetlicowe)

3) 6a gr - lekcja odwołana

4) 6b gr – lekcja odwołana

5) 8c gr - lekcja odwołana

  

Nb. p. J. Stolarek

1) 8c chł. - lekcja odwołana

2) 4b - lekcja odwołana

5) 7a - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Ryś

5) 2a - lekcja odwołana

 

Nb. p. A. Warzecha

 

Nb. p. J. Luberda

1) 4b - lekcja odwołana

2) 6b - lekcja odwołana

3) 8a gr - lekcja odwołana

4) 4a - lekcja odwołana

5) 7b - lekcja odwołana

6) 5a - lekcja odwołana

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK 20.11.2020

 

Nb. p. B. Chrząszczak

1) 2c - lekcja odwołana

2) 2c – p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

3) 2c – p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

 

Nb. p. M. Kurek

3) 8a dz. - p. M. Sendor (w ramach pracy)

4) 7b – p. K. Zając (w ramach pracy)

7) 6a dz. - p. M. Sendor

 

Nb. p. J. Luberda

1) 8a – p. B. Bryk (za zajęcia świetlicowe)

2) 4c - lekcja odwołana

3) 7a - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Ryś

1) 1b - lekcja odwołana

2) 4b – lekcja odwołana

3) 5a – lekcja odwołana

4) 2b - lekcja odwołana

5) 2c - lekcja odwołana

 

Nb. p. A. Czerwińska

2) 3a - lekcja odwołana

3) 4a – lekcja odwołana

4) 2c -  p. B. Bryk (za zajęcia świetlicowe)

5) 8b - lekcja odwołana

6) 6b gr - lekcja odwołana

 

Nb. p. A. Dąbek

2) 5a - lekcja odwołana

3) 7b - lekcja odwołana

4) 8c gr – lekcja odwołana

5) 4b - lekcja odwołana

6) 6b gr - lekcja odwołana

7) 7a gr - lekcja odwołana

 

Nb. p. K. Zając

6) 4a – lekcja odwołana

7) 8c dz. - lekcja odwołana

 

Nb. p. A. Warzecha

Nb. p. M. Niemiec

  

Etap szkolny konkursu tematycznego z informatyki „Od algorytmu do programowania” odbędzie się o godzinie 9.00 w sali nr 34, 35. Nauczyciele odpowiedzialni za prawidłowy przebieg konkursu – p. A. Jaromin, B. Plichta – Kuczara.

Etap szkolny konkursu tematycznego z historii „Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1939 – 1940” odbędzie się o godzinie 13.00 w sali nr 20. Nauczyciel odpowiedzialni za prawidłowy przebieg konkursu – p. K. Zając.

 

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK 19.11.2020

 

Nb. p. B. Chrząszczak

1) 2c – p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

3) 2c – p. E. Staszczuk

4) 2c– lekcja odwołana

5) 2c - p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

 

Nb. p. M. Kurek

2) 6b dz. - p. M. Sendor (łączy)

4) 4c – p. J. Stolarek

8) 8a dz. - p. M. Sendor

 

Nb. p. J. Luberda

4) 8a – lekcja odwołana

5) 7b - lekcja odwołana

6) 5a - lekcja odwołana

7) 8c – lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Ryś

1) 1a - lekcja odwołana

2) 2a – lekcja odwołana

3) 4b – lekcja odwołana

4) 2a - lekcja odwołana

5) 4c - lekcja odwołana

 

Nb. p. A. Czerwińska

2) 8b – p. E. Staszczuk

3) 4a – p. B. Bryk (za zajęcia świetlicowe)

5) 3b - lekcja odwołana

6) 6b gr - lekcja odwołana

 

Nb. ks. M. Tucznio

6) 7a - lekcja odwołana

7) 8a - lekcja odwołana

8) 7b - lekcja odwołana

 

Nb. p. M. Soja – Szczuka

5) 6b – lekcja odwołana

6) 7c – p. B. Bryk (za zajęcia świetlicowe)

7) 6a - p. B. Bryk (za zajęcia świetlicowe)

 

Nb. p. A. Dąbek

3) 1b - lekcja odwołana

4) 6a gr - lekcja odwołana

5) 1a – lekcja odwołana

6) 6b gr - lekcja odwołana

7) 7b - lekcja odwołana

 

Nb. p. A. Warzecha

Nb. p. M. Niemiec

  

Etap szkolny konkursu tematycznego z religii „Z dobrą Nowiną przez życie” odbędzie się
o godzinie 13.00 w sali nr 20, 21, 22, 26.
Nauczyciele odpowiedzialni za prawidłowy przebieg konkursu – ks. M. Tucznio, p. K. Zając, M. Soja – Szczuka, p. A. Jaromin .

 

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ 18.11.2020

 

Nb. p. B. Chrząszczak

1) 2c – p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

2) 2c – lekcja odwołana

3) 2c - p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

4) 2c– lekcja odwołana

 

Nb. p. M. Kurek

2) 6b dz. – p. M. Sendor (łączy)

3) 8a dz. - p. M. Sendor (łączy)

4) 6a dz. - p. M. Sendor (łączy)

5) 4c – p. J. Stolarek (w ramach pracy)

6) 7b – p. K. Zając (w ramach pracy)

7) 4c gw – p. E. Staszczuk

 

Nb. p. A. Dąbek

1) 7 a gr - lekcja odwołana

2) 4b - lekcja odwołana

3) 5a - lekcja odwołana

4) 1b - lekcja odwołana

5) 7b – lekcja odwołana

6) 8c - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Luberda

1) 6b – lekcja odwołana

2) 7c – lekcja odwołana

3) 7a - lekcja odwołana

4) 8a – lekcja odwołana

5) 8a gr - lekcja odwołana

6) 8b - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Ryś

1) 2b - lekcja odwołana

5) 4a - lekcja odwołana

 

Nb. p. A. Czerwińska

3) 4a - lekcja odwołana

4) 7c gr - lekcja odwołana

5) 3b zśk - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Stolarek

2) 7a - lekcja odwołana

Nb. p. A. Warzecha

Nb. p. M. Niemiec

 

Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego odbędzie się o godz. 9.00
w sali nr 20.
Nauczyciel odpowiedzialni za prawidłowy przebieg konkursu – p. J. Stolarek.

Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego odbędzie się o godz. 13.00
w sali nr 20.
Nauczyciel odpowiedzialni za prawidłowy przebieg konkursu – p. A. Czapla.

ZASTĘPSTWA NA WTOREK 17.11.2020

 

Nb. p. B. Chrząszczak

1) 2c – p. M. Dudek (za zajęcia świetlicowe)

2) 2c – p. E. Staszczuk

4) 2c– lekcja odwołana

 

Nb. p. M. Kurek

1) 6b dz. – p. M. Sendor

4) 4c – p. J. Stolarek (w ramach pracy)

5) 7b – p. K. Zając

6) 6a dz. - p. M. Sendor (łączy)

7) 8a dz. - p. M. Sendor (łączy)

 

Nb. p. A. Dąbek

1) 7b - lekcja odwołana

2) 4b - lekcja odwołana

3) 6a gr - lekcja odwołana

4) 1a - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Luberda

3) 8b - lekcja odwołana

4) 8a gr - lekcja odwołana

5) 7c - lekcja odwołana

6) 8c - lekcja odwołana

 

Nb. p. M. Niemiec

  

Nb. p. J. Ryś

1) 1a - lekcja odwołana

2) 5a - lekcja odwołana

3) 4c - lekcja odwołana

4) 1b - lekcja odwołana

5) 4a - lekcja odwołana

 

Nb. p. A. Czerwińska

3) 2c - lekcja odwołana

4) 3b zśk - lekcja odwołana

5) 8b - lekcja odwołana

6) 7c gr - lekcja odwołana

 

Nb. p. K. Zając

2) 6b - lekcja odwołana

3) 8c dz. - lekcja odwołana

 

Nb. p. J. Stolarek

2) 7c - lekcja odwołana

3) 8c chł - lekcja odwołana

  

Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Geograficznego odbędzie się o godz. 13.00
w sali nr 20 i 21.
Nauczyciele odpowiedzialni za prawidłowy przebieg konkursu – p. J. Stolarek,
p. K. Zając.

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm