human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Sprawozdanie finansowe

z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

w Krzeszowicach za rok szkolny 2014/15

Dochody

 • Stan początkowy 1.193,38

 • Wpłaty zadeklarowane 9.820,00

 • Darowizny 5.153,30

 • Sprzedaż kalendarzy 5.835,50

 • Nadpłata w banku i odsetki 12,89

 • Dochód z pikniku 1.673,60

 • Zysk z kiermaszu 4.630,30

Razem: 28.318,97

Wydatki

 • Nagrody książkowe 2.832,47

 • Dyplomy 941,37

 • Testy dla trzecioklasistów 253,38

 • Konkursy szkolne 1.620,57

 • Zabawa karnawałowa 624,51

 • Zakup statuetek „HENRYKI”, medali 1.584,29

 • Kiermasz świąteczny 1.132,39

 • Zakup straganu 535,12

 • Druk kalendarzy 2.414,50

 • Piknik rodzinny 3.908,07

 • Kwiaty 434,00

 • Dofinansowanie wycieczek i delegacje 3.899,46

 • Prowizje bankowe 196,00

 • Sprzęt multimedialny, montaż 2.439,21

 • Zakup komputerów 1.929,99

 • Zakup wykładziny 966,01

 • Tapicerowanie krzeseł 420,00

 • Zakup rolet do klasy 869,99

 • Zakup regałów do sklepiku szkolnego 380,00

 • Inne 90,65

Razem: 27.471,98

Rozliczenie końcowe

Dochody 28.318,97

Wydatki 27.471,98

Saldo końcowe: 846,99

Sprawozdanie finansowe

z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

w Krzeszowicach za rok szkolny 2012/13


Dochody

 • Wpłaty zadeklarowane             4.300,00

 • Darowizny                              2.290,00

 • Pozostałość z roku 2011/12      1.359,55

 • Zwrot z konkursu „ZUCH"         150,00


Razem: 8.099,55

Wydatki

 • Nagrody książkowe                          1.994,13

 • Dzień Patrona Szkoły                          399,54

 • Dzień Teatru                                      300,00

 • Gminny Konkurs Plastyczny                 198,20

 • Dzień Dziecka                                      54,00

 • Dotacja do sprzętu nagłaśniającego   1.500,00

 • Zakup drzewca do sztandaru             1.039,00

 • Zakup książek do biblioteki szkolnej     158,53

 • Zakup pamięci do komputerów           300,00

 • Zakup dyplomów i medali                  629,15

 • Kwiaty                                              549,00

 • Delegacje                                           25,00

 • Inne (druki KP, papier ksero,
  40-lecie pracy Pani Dyrektor,

   usługi pocztowe,
    zakup znicza pod Pomnik Ofiar Katynia) 393,25


Razem: 7.539,80


Rozliczenie końcowe

Dochody 8.099,55

Wydatki 7.539,80

Saldo końcowe: 559,75


Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm