human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Stowarzyszenie

Opis działalności Stowarzyszenia Pomocy Szkole “Małopolska”

Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej nr 2 im.H.Sienkiewicza

w Krzeszowicach.

Komitet Społeczny działając zgodnie ze statutem i założeniami Stowarzyszenia swoją działalność ukierunkowuje na pomoc dzieciom, organizację konkursów, zakup pomocy dydaktycznych.

W roku kalendarzowym 2017 dzięki wpłatom sponsorów, odpisom od podatku, wpłatom członkowskim oraz innym formom gromadzenia środków finansowych, udało się zebrać kwotę w wysokości 8987,03zł

W tym:

Środki zgromadzone za rok poprzedni:2777,63zł

Składki członkowskie:524 zł

Wpłaty sponsorów:3000,00 zł

Odpis KRS 1% za rok 2016: 2403,90, zł

Sprzedaż makulatury:281,50zł

Komitet Społeczny dziękuje panu Tomaszowi Krawczykowi za przekazanie 3000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

Uzyskane środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

Zakup laptopów – 1870,00 zł

Zakup nagród za osiągnięcia uczniów w konkursach,organizację konkursów, przejazdy uczniów,

prowizje bankowe, opłaty pocztowe - 1343,29 zł

Środki, które uzyskano w 2017 roku z odpisu od podatku za rok 2016 t.j.2403,90 zł wydane zostaną na zakup nagród książkowych dla uczniów z okazji zakończenia roku oraz banera z wizerunkiem patrona szkoły.

Wszystkim osobom, które zdecydowały się przeznaczyć swój 1 % na rzecz stowarzyszenia serdecznie dziękujemy. Taka forma pomocy służy wszystkim uczniom.

Zachęcama Państwa do odpisu podatku na rzecz naszego stowarzyszenia

KRS 0000052078 cel szczególowy: Szkoła Podstawowa w Krzeszowicach

Dzięki odpisom od podatku w poprzednich latach szkoła zakupiła:

 • sprzęt nagłaśniający( w porozumieniu z Radą Rodziców)

 • pianino elektroniczne

 • rzutnik multimedialny

 • laptopy

 • uzupełnienie księgozbioru szkolnej biblioteki

Przewodnicząca Szkolnego Komitetu SPSM

Monika Chochół

Opis działalności Stowarzyszenia Pomocy Szkole “Małopolska”

Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej im.H.Sienkiewicza

w Krzeszowicach.

Komitet Społeczny działając zgodnie ze statutem i założeniami Stowarzyszenia swoją działalność ukierunkowuje na pomoc dzieciom, organizację konkursów, zakup pomocy dydaktycznych.

W roku kalendarzowym 2016 dzięki odpisom od podatku i wpłatom członkowskim udało się zebrać kwotę w wysokości 4956,70

W tym:

Środki zgromadzone za rok poprzedni:1890,40

Składki członkowskie: 687zł

Odpis KRS 1% za rok 2015: 2379,30zł

Uzyskane środki przeznaczone były w następujący sposób:

Zakup pomocy dydaktycznych-Laptopy

Zakup nagród za osiągnięcia uczniów w konkursach

Organizację konkursów – przejazdy uczniów

Prowizje bankowe, opłaty pocztowe

W sumie w roku kalendarzowym 2016 wydano 2787,83 zł. Za pozostałe środki pieniężne w styczniu 2017r.zakupiono kolejny laptop i akcesoria do pracowni komputerowej w kwocie 1870,00zł.

Wszystkim osobom, które zdecydowały się przeznaczyć swój 1 % na rzecz szkoły serdecznie dziękujemy.Szczególne podziękowania kierujemy do państwa Aleksandry i Patryka Głowaczów. Państwa odpis służy polepszeniu warunków nauki wszystkich uczniów.

Składamy również podziękowania Radzie Rodziców za bezinteresowną pomoc w przeprowadzeniu akcji 1 % - zasponsorowaniu promocyjnych materiałów.

Dalszym celem naszej działalności będzie:

 • rozpowszechnianie wiedzy na temat stowarzyszenia

 • pozyskiwanie środków

 • propagowanie akcji odpisów KRS 1 %

Przewodnicząca Szkolnego Komitetu SPSM

Monika Chochół

 

 

150x50_50szt_preview

Informujemy, że na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia, znajduje się do pobrania niezbędny DARMOWY  program  do rozliczenia PIT -ów za 2016 rok podatkowy e-pity. 

To edycja przeznaczona wyłącznie dla naszego stowarzyszenia.

Program automatycznie obliczy 1% podatku  i wpiszenumer KRS StowarzyszeniaProsimy  o poinformowanie podatników o niezbędnym wpisie w rubryce „Cel szczegółowy" z skrótową nazwą placówki edukacyjnej, KS i UKS  lub  imienia i nazwiska dziecka szczególnej troski.

Umieszczenie programu na Państwa stronie internetowej gwarantuje zwiększenie płatności z 1% odpisów na rzecz Państwa.

Program do pobrania znajduje się na stronach Stowarzyszenia www.spsm.edu.pl i www.1procent.edu.pl

opp-stowarzyszenie-750200-pobierz-1

Wersja do instalacji plik exe: : http://download.e-pity.pl/down/setup_e-pity2016-opp-0000052078.exe

Wersja on line  pod linkiem https: http://www.e-pity.pl/program-pity-2016-online0000052078

                                                                                   Zarząd SPSM

Opis działalności Stowarzyszenia Pomocy Szkole “Małopolska”

Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej im.H.Sienkiewicza

w Krzeszowicach.

Komitet Społeczny działając zgodnie ze statutem i założeniami Stowarzyszenia swoją działalność ukierunkowuje na pomoc dzieciom, organizację konkursów, zakup pomocy dydaktycznych.

W roku kalendarzowym 2015 dzięki wpłatom sponsorów, odpisom od podatku i wpłatom członkowskim udało się zebrać kwotę w wysokości 8153,37

W tym:

Środki zgromadzone za rok poprzedni:3872,37

Składki członkowskie: 561zł

Wpłaty sponsorów:1600 zł

Odpis KRS 1% za rok 2014: 2120 zł

Uzyskane środki przeznaczone były w następujący sposób:

Zakup pomocy audiowizualnych-rzutniki, laptop, DVD

Zakup nagród za osiągnięcia uczniów w konkursach

Zakup książek do biblioteki

Organizację konkursów – przejazdy uczniów

Prowizje bankowe, opłaty pocztowe

Środki, które uzyskano z odpisu od podatku za rok 2014 t.j.2120 złw całości wydane zostały na zakup sprzętu audiowizualnego i zakup ilustrowanych słowników do języka angielskiego.W sumie w roku kalendarzowym 2015 wydano 6262,97zł.

Wszystkim osobom, które zdecydowały się przeznaczyć swój 1 % na rzecz szkoły serdecznie dziękujemy.Państwa odpis służy polepszeniu warunków nauki wszystkich uczniów.

Dziękujemy również pani Wioletcie Kanikowskiej-Wójcik za bezinteresowną pomoc w przeprowadzeniu akcji 1 % - zasponsorowaniu promocyjnych materiałów.

Dalszym celem naszej działalności będzie:

 • rozpowszechnianie wiedzy na temat stowarzyszenia

 • pozyskiwanie środków

 • propagowanie akcji 1 %

Przewodnicząca Szkolnego Komitetu SPSM

Monika Chochół

Przekaż 1% Podatku!!!

KRS: 0000052078

 

Image 

Opis działalności merytorycznej Stowarzyszenia Pomocy Szkole “Małopolska”

Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej im.H.Sienkiewicza

w Krzeszowicach.


Komitet Społeczny działając zgodnie ze statutem i założeniami Stowarzyszenia swoją działalność ukierunkowuje na pomoc dzieciom, organizację konkursów, zakup pomocy dydaktycznych.

W roku kalendarzowym 2014 dzięki współpracy z Radą Rodziców, odpisom od podatku i wpłatom członkowskim udało się zebrać kwotę w wysokości 8435,04 zł.

W tym:

Środki zgromadzone za rok poprzedni:3620,14zł

Składki członkowskie: 533zł

Wpłaty od Rady Rodziców: 924zł

Odpis KRS 1% za rok 2013: 3317,90zł

Inne: 40zł


Uzyskane środki przeznaczone były w następujący sposób:

Zakup pomocy dydaktycznej telewizora-2000zł

Zakup nagród na zabawę karnawałową- 523zł

Zakup baterii, akumulatorów do sprzętu nagłąśniającego szkolne zabawy i apele, książek na nagrody na zakończenie roku, dyplomów, listów gratulacyjnych:1631,30

Organizację konkursów, zakup dyplomów, nagród rzeczowych-374,77zł

Prowizje bankowe, opłaty pocztowe:33,60


Środki, które uzyskano z odpisu od podatku za rok 2013 t.j. 3317,90zł w całości wydane zostaną na zakup i montaż sprzętu audiowizualnego w dwóch salach lekcyjnych.

Wszystkim osobom, które zdecydowały się przeznaczyć swój 1 % na rzecz szkoły serdecznie dziękujemy.Państwa odpis służy polepszeniu warunków nauki wszystkich uczniów.

Dziękujemy również pani Wioletcie Kanikowskiej-Wójcik za bezinteresowną pomoc w przeprowadzeniu akcji 1 % - ZASPONSOROWANIU KALENDARZYKÓW I BANERA.

Dalszym celem naszej działalności będzie:

 • rozpowszechnianie wiedzy na temat stowarzyszenia

 • pozyskiwanie nowych członków

 • propagowanie akcji 1 %
Przewodnicząca Szkolnego Komitetu SPSM

Monika Chochół

W naszej szkole z inicjatywy Rady Rodziców i Dyrekcji powstał Komitet Społeczny Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska", które jest organizacją pożytku publicznego.

Prowadzi ono działalność na rzecz uczniów naszej placówki. Działa ono na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie" .

Stowarzyszenie jest organizatorem ruchu społecznego na rzecz edukacji swą działalność opiera na pracy swych członków i wolontariuszy realizując program Stowarzyszenia w jednostkach terenowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w następujący sposób:

1. W zakresie nauki, szkolnictwa, oświaty i wychowania w tym wspierania wysiłków
    lokalnych społeczności na rzecz  szkół prowadzących do poprawy warunków
    nauczania i wychowania np.

 • a) zakup pomocy dydaktycznych,
 • b) doposażenie i zwiększenie księgozbioru biblioteki szkolnej
 • c) dofinansowanie małych remontów i modernizacji placówek
 • d) organizacje konkursów przedmiotowych, turniejów edukacyjnych
      i zawodów sportowych

2. W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

3. W zakresie działalności charytatywnej na rzecz dzieci z problemami zdrowotnymi
i szczególnie trudną sytuacją życiową i materialną Cały statut stowarzyszenia jest
dostępny na stronie www.spsm.edu.pl Serdecznie zachęcamy Państwa do włączenia
się w działalność Stowarzyszenia celem polepszenia warunków nauki naszych dzieci w szkole.

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm