human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Szkoła promująca zdrowie

W ramach Światowego Dnia Wody w naszej szkole pod hasłem: „Tydzień z wodą mineralną uczniowie z klasy IV b po omówieniu zagadnień związanych z rolą wody w życiu każdego z nas i wszystkich organizmów na Ziemi, wykonali plakaty pokazujące prawidłową postawę wobec zasobów wody na naszej planecie.

 

 

Wyniki konkursu „Ozdoba świąteczna z motywem owocowo –warzywnym”

Klasy 1 – 3

1miejsce – kl.1c, 1e, 1f, 1d

2 miejsce – kl. 2g, 3a, 3c

3 miejsce – kl. 2c, 2d, 2e

Klasy 4 -6

1 miejsce – kl.4b, 4c

2 miejsce – kl.5c, 5b

3 miejsce – kl.6a

Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy oraz piłki.

GRATULUJEMY!

,,OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Na jesienne słoty i mroźne zimy najlepsze owocowo-warzywne witaminy”

I MIEJSCE

Zofia Gajda klasa IB

Hanna Księżyc klasa IB

Tomasz Kłos klasa klasa IIc

Michał Długaszek klasa IIIC

II MIEJSCE

Paulina Płazińska klasa IA

Mikołaj Długaszek klasa IIF

Ewa Kuczara klasa IIC

III MIEJSCE

Maciej Rabijasz klasa IC

Barbara Marszałek klasa IIF

WYRÓŻNIENIA

Julia Derguti kl.IA, Zuzanna Molik kl.IB, Julia Tadeusz kl.IF, Lilianna Soska kl.IF,

Maria Bilska kl.IC,

Anna Ryś kl.IIC, Lena Skotniczna kl.IIE, Blanka Perlikowska kl.IIF,

Gabriela Zimny kl.IIIB, Piotr Stolarek kl.IIID, Przemysław Bodziony kl.IIID, Bartosz Gołąb kl.IIID, Maksymilian Majewski kl.IIID, Gabriel Starzycki kl.IIID

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Nagrody zostaną rozdane podczas szkolnego apelu

,,Witaminy w środku zimy”

„Bliżej przyrody”

Edukacja leśna to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. W związku z czym skierowano do dzieci ciekawą ofertę edukacyjną. Aby urozmaicić edukację przyrodniczą w czwartek 5 listopada 2015r. klasa 1c i 3 c uczestniczyła w warsztatach przyrodniczych prowadzonych przez leśnika oraz edukatorów z Nadleśnictwa Krzeszowice. Celem spotkania było upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Mogli podziwiać bardzo bogaty materiał przyrodniczy ( liście, sadzonki, nasionka, korę, poroża itp.), zobaczyć i usłyszeć prawdziwy róg myśliwski oraz poznać rodzaje melodii myśliwskich. Zapoznały się również z trudnym słownikiem tajemnych pojęć związanych z lasem. Uczniowie wzbogacali swoją wiedzę również przez zadawanie licznych pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i zakończyło się leśnym pożegnaniem Dasz Bór.

Była to bardzo cenna lekcja przyrody.

 

Wyniki konkursu dla klas 1 - 3 "Logo szkoły promującej zdrowie":


1 miejsce - Damian Ziąbek kl. 3b, Piotr Bilski kl. 2a, Wojciech Bilski kl. 2a


2miejsce - Natalia Podgórni kl.2a, Jakub Otwinowski kl.1e, Anna Ziomek kl.2b


3 miejsce - Alina Bator kl.2c, Maja Pytel kl.3b, Jakub Wojdan kl.2a


Wyróżnienia: Julia Ćwikła kl.2a, Sandra Gąsior kl.2d, Natalia Kurdziel kl.3a, Wojciech Gawlik kl.2a,Radosław Wilk kl.2a,
Michał Długaszek kl.2c, Barbara Marszałek kl.1f, Oliwia Józkowicz 1g, Emilia Strzebońska kl.1g, Maja Woś kl.2d
Znaczek zaprojektowany przez Damiana będzie stanowił logo naszej szkoły.

Image 

 

 

 

 

Wyniki konkursu dla klas 4 - 6 "Projekt ulotki promującej zdrowie":

1 miejsce - Maksymilian Górski kl.5a, Patrycja Piskorz kl.5b

2 miejsce - Bartosz Gut kl.6b, Jakub Izdebski kl.5d

3 miejsce - Julia Piechowicz kl.5d, Jakub Kłeczek kl.6b

Ulotka zaprojektowana przez Maksymiliana będzie rozpowszechniona wśród uczniów naszej szkoły.


Image

Image
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom !

Wszystkie prace zostały zaprezentowane w galerii prac uczniów.

 1. Zdrowa i smaczna kanapka- warsztaty w klasie V a

Image Image

Image  Image

Image 


2. Galeria prac plastycznych powstałych podczas cyklu zajęć " Dlaczego i jak dbamy  o zdrowie?

- uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia" - kl.3b

Image 

Image 

Image 

 

 

3. Zajęcia kulinarne -"Sałatka warzywna - na tropie witamin" - kl.3a.

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

 

 

 

 

4. Przedstawienie "Jesień jest jak owoce - soczysta i kolorowa,

kolczasta jak jeż i jak warzywa zdrowa" kl.1e, 1f

Image 

Image 

Image 

 

 

 

5. Mikołajki w kl.3a " Zamiast cukierka słodkiego  - coś zdrowego, soczystego"

Image 

Image 

Image 

Image 

 

 

Konkurs Plastyczny


W związku z udziałem naszej Szkoły w programie

„ Szkoła Promująca Zdrowie „

zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym


„PROJEKT LOGO SZKOŁY

PROMUJĄCEJ ZDROWIE”


Na znaczku powinien się znajdować temat programu oraz nazwa naszej szkoły, technika pracy dowolna.Prace proszę składać do 05.12.2014 r. do wychowawców klas lub do koordynatorów programu /p. Dorota Wójtowicz, p. Barbara Śliwa/

Konkurs


W związku z udziałem naszej Szkoły w programie

„ Szkoła Promująca Zdrowie „

zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w konkursie na projekt broszury


„JAK MOŻEMY DBAĆ O ZDROWIE ? ”


Praca powinna zajmować kartkę A4 wydruku /tekst, zdjęcia/


Najlepsza praca zostanie rozpowszechniona wśród uczniów naszej szkoły.Prace proszę składać do 05.12.2014 r. do wychowawców klas lub do koordynatorów programu /p. Dorota Wójtowicz, p. Barbara Śliwa/

,, Zdrowie , to nie tylko brak choroby;
 to stan dobrego samopoczucia fizycznego,
 psychicznego i społecznego organizmu”

,,Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w nich poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców”. Zdaniem jednego z "ojców" Szkolnej Promocji Zdrowia Trefora Wiliamsa: "W sercu szkoły promującej zdrowie znajduje się nowoczesny, pełen zrozumienia stosunek nauczycieli do tej koncepcji. Bez tego szkoła promująca zdrowie zostanie marzeniem."


Historia  Szkół  Promujących  Zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, dawnej Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. W Polsce popularyzację idei Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęto projektem "Szkoła Promująca Zdrowie", realizowanym pod kierunkiem pani profesor doktor habilitowanej Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych „szkołami projektowymi". Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Aktualnie sieci zorganizowano we wszystkich województwach i należy do nich około 1200 szkół. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Standardy szkoły promującej zdrowie
 

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone
w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  − uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
  − skuteczności i długofalowości działań.

 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  − satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  − zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  − uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: 

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej

 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów

 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości

 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki

 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania

 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego

 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Mamy świetny program profilaktyczny, realizujemy wiele treści edukacji zdrowotnej. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach okres przygotowawczy rozpoczęła we wrześniu 2014 roku. Powołano Szkolny Zespół do Spraw Promocji Zdrowia w skład , którego wchodzą:

Dorota Wójtowicz – koordynator

Barbara Śliwa – koordynator

Jadwiga Stolarek – nauczyciel wychowania fizycznego

Alicja Bednarczyk – szkolny inspektor pracy

Małgorzata Soja – Szczuka- nauczyciel przyrody

Mirosława Bodzęta - pielęgniarka szkolnaNa podstawie badań ankietowych, obserwacji oraz opinii wyrażanych przez społeczność szkolną dotyczących organizowania środowiska szkoły wyłoniono trzy priorytetowe problemy:

 

 • dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych

 • prowadzenie zdrowego stylu życia

 • dbanie o przyjazną atmosferę i relacje międzyludzkie


Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm