human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

 

         Jak co roku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach przeprowadzono akcję „ODBLASKOWA SZKOŁA”. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, tegoroczne działania nie miały charakteru konkursu i były ograniczone ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego. 

        Nadrzędnym celem akcji było uwrażliwienie uczniów na konieczność  noszenia elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

      Głównym zadaniem było przygotowanie przez uczniów i wyeksponowanie w swoich salach lekcyjnych gazetek ściennych o tej tematyce. Użycie różnorakich materiałów i technik plastycznych najlepiej świadczy o dużej pomysłowości i oryginalności wykonawców gazetek.

Poniżej prezentujemy niektóre z nich:

Wszystkim  uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.