Przejdź do treści

OBIADY – KWIECIEŃ 2023 r.

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2023 r. 

DOKONUJEMY od 01.04.2023 r. – 06.04.2023 r.

na nowe konto: 77 86120003 0010 0000 0045 0001

w kwocie  16 dni x 5,50 =  88.00 zł

Wpłat elektronicznych na obiady dokonują rodzice,

których dzieci korzystają z obiadów przez cały miesiąc.

Wszyscy rodzice dokonujący wpłat na obiady drogą elektroniczną,
proszeni są o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za miesiąc marzec 2023 r.

WPŁATY GOTÓWKOWE NA OBIADY

NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2023 r.

      przyjmowane są od dnia   03.04.2023 r.

szatnia szkolna – (główne wejście, ul. Szkolna 7)

                                      poniedziałek   – 03.04.2023 r.  od 7.30 – 8.30

                                      wtorek – 04.04.2023 r.  od 7.30 – 8.30

                                      środa    – 05.04.2023 r.  od 7.30 – 8.30

   OBIAD:                                  16 dni x 5,50 = 88.00 zł

W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA WPŁATY, UCZNIOWI NIE BĘDZIE WYDANY OBIAD.

  • Istnieje możliwość wykupienia obiadów na dowolną liczbę dni.                                                                                                                     
  • Stołówka zwraca należności za niewykorzystane  obiady po wcześniejszym zgłoszeniu  pod nr tel. (12)-282-00-61, zgłoszenie nieobecności musi nastąpić najpóźniej do godziny 8.00 w dniu,
    w którym dziecko nie będzie jadło obiadu.
  • Od 01.04.2023 r. – 06.04. 2023 r. można dokonywać elektronicznej opłaty za obiady.
  • Proszę rodziców dzieci korzystających z obiadów o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za miesiąc marzec 2023 r.
Skip to content