Przejdź do treści

OBIADY – STYCZEŃ 2023 r.

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2023 r.  DOKONUJEMY

od 01.01.2023 r. – 05.01.2023 r.

na nowe konto: 77 8612 0003 0010 0000 0045 0001

w kwocie  18 dni x 5,50 =  99,00 zł.

Wpłat elektronicznych na obiady dokonują rodzice, których dzieci

korzystają z obiadów przez cały miesiąc.

Wszyscy rodzice dokonujący wpłat na obiady drogą elektroniczną,
proszeni są o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za miesiąc grudzień 2022 r.

WPŁATY GOTÓWKOWE NA OBIADY

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2023 r.

      przyjmowane są od dnia   03.01.2023 r.

szatnia szkolna – (główne wejście, ul. Szkolna 7)

                                      wtorek   –  03.01.2023 r.   od 7.30 – 8.30

                                      środa  –      04.01.2023 r.   od 7.30 – 8.30

                                      czwartek  – 05.01.2023 r.   od 7.30 – 8.30

   OBIAD:                                  18 dni x 5,50 = 99,00 zł

W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA WPŁATY, UCZNIOWI NIE BĘDZIE WYDANY OBIAD.

  • Istnieje możliwość wykupienia obiadów na dowolną liczbę dni.
  • Stołówka zwraca należności za niewykorzystane  obiady po wcześniejszym zgłoszeniu  pod nr tel. (12)-282-00-61, zgłoszenie nieobecności musi nastąpić najpóźniej do godziny 8.00 w dniu, w którym dziecko nie będzie jadło obiadu.
  • Od 01.01.2023 r. – 05.01. 2023 r. można dokonywać elektronicznej opłaty za obiady.
  • Proszę rodziców dzieci korzystających z obiadów o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za miesiąc grudzień 2022 r.
Skip to content