Przejdź do treści

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego
i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez Ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży
dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty,
w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

SKŁADANIE PODAŃ DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – terminarz

Najważniejsze terminy

 1. EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
  język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
  matematyka –26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
  język obcy nowożytny –27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
 2. WYNIKI EGZAMINÓW
  – Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca br. (uczniowie otrzymają od dyrektora szkoły loginy i hasła, aby móc sprawdzić wyniki on-line)
  – Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji 8 lipca
  – Termin wydania zdającym zaświadczeń o wynikach 9 lipca (absolwenci przychodzą po odbiór zaświadczeń do szkoły; otrzymają oryginały i kserokopie opieczętowane, że są zgodne z oryginałem)
 3. SKŁADANIE PODAŃ DO SZKÓŁ

a) Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.

Elektroniczna rekrutacja przez platformę e-omikron.pl (Kraków, powiat krakowski) lub platformę vulcan (powiat chrzanowski). Szczegółowe instrukcje będą na stronie: e-omikron.pl

b) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

c) Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021

d) W terminie od 23 lipca do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

e) Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

Skip to content