Wolontariat

Strona w trakcie aktualizacji

RADA SZKOLNEGO WOLONTARIATU

w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca

Zastępca przewodniczącej

Członek

Członek

Członek

OPIEKUNOWIE SZKOLNEGO WOLONTARIATU:

p. Donata Baczmańska

p. Małgorzata Soja – Szczuka

Regulamin Szkolnego Wolontariatututaj