Szkolne prawo

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022tutaj

Statut Szkołytutaj

Procedura obowiązująca w szkole – procedura w trakcie aktualizacji

Procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów  podczas pobytu  w szkole.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor, uczniowie oraz rodzice.

Na wszystkich pracowników szkoły nakłada się obowiązek stałego  proszenia uczniów o  przestrzeganie zasad
i dbałość o własne i cudze zdrowie.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2021/2022tutaj

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych:

 • edukacja wczesnoszkolna:
 • klasa 1 – tutaj
 • klasa 2 – tutaj
 • klasa 3 – tutaj
 • język polski – tutaj
 • język angielski kl.1-3 – tutaj
 • język angielski kl.4-8 – tutaj
 • język niemiecki – tutaj
 • język francuski – tutaj
 • muzyka – tutaj
 • plastyka – tutaj
 • historia – tutaj
 • wiedza o społeczeństwie – tutaj
 • przyroda – tutaj
 • geografia – tutaj
 • biologia – tutaj
 • chemia – tutaj
 • fizyka – tutaj
 • matematyka – tutaj
 • informatyka – tutaj
 • technika – tutaj
 • wychowanie fizyczne – tutaj
 • edukacja dla bezpieczeństwa – tutaj
 • religia – tutaj

Szczegółowe wymagania z poszczególnych zajęć edukacyjnych znajdują się w sekretariacie szkoły.