Przejdź do treści

Szkolne prawo

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 – tutaj

Statut Szkołytutaj

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2023/2024tutaj

Procedury obowiązujące na terenie szkołytutaj

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych:

edukacja wczesnoszkolna:
klasa 1 – tutaj
klasa 2 – tutaj
klasa 3 – tutaj
język polski – tutaj
język angielski kl.1-3 – tutaj
język angielski kl.4-8 – tutaj
język niemiecki – tutaj
język francuski – tutaj
muzyka – tutaj
plastyka – tutaj
historia – tutaj
wiedza o społeczeństwie – tutaj
przyroda – tutaj
geografia – tutaj
biologia – tutaj
chemia – tutaj
fizyka – tutaj tutaj
matematyka – tutaj
informatyka – tutaj
technika – tutaj
wychowanie fizyczne – tutaj
edukacja dla bezpieczeństwa – tutaj
religia – tutaj – klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8

Szczegółowe wymagania z poszczególnych zajęć edukacyjnych znajdują się w sekretariacie szkoły.

Skip to content