KOMUNIKAT – Zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

W piątek 8 lipca 2022 r. od godz. 9.00 w sekretariacie szkoły
będzie można odbierać zaświadczenia i kopie wyników
tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.