POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW

23 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów najstarszych klas,
którzy zakończyli naukę w naszej szkole.
   W części oficjalnej ósmoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą godnie reprezentować szkołę,
a zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu.

Dyrektor Dagmara Brela – Zając podziękowała rodzicom za współpracę i wieloletnią pracę na rzecz szkoły. Następnie przekazała listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy otrzymali nagrody
za osiągnięcia w nauce oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy i zawodach sportowych.

      Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Lupa pogratulował ósmoklasistom licznych sukcesów
i wręczył im statuetki HENRYK 2022 w kilku kategoriach.  

Młody Człowiek Renesansu to:

Dominika Soja, Oskar Zdechlik, Miłosz Korbiel, Marcin Stępowski, Antonina Mleczko, Franciszek Wróblewski, Olga Kurek, Natalia Liburska, Karolina Tekieli.

Tytuł Wybitnego Humanisty przypadł:

Filipowi Gali i Hannie Lupie.

Do grona Wybitnych Sportowców należą:

Kinga Fryt, Anna Ryś, Tomasz Kłos, Filip Zieliński, Hubert Rułka oraz Franciszek Hapek i Miłosz Godyń.

Za Wybitną Artystkę uznano:

Ewę Kuczarę

     SUPERHENRYKA 2022 za szczególne osiągnięcia otrzymała  uczennica klasy 8b Olga Kurek.
Pani Magdalena Nowak wręczyła jej nagrodę indywidualną  
ufundowaną przez Prezesa Kopalni Porfiru i Diabazu Daniela Kłosowskiego.

   Następnie absolwenci zaprezentowali swoje zdolności muzyczne 
w trakcie koncertu przygotowanego pod opieką wychowawców:
Donaty Baczmańskiej, Alicji Dąbek i Anny Chmielińskiej.

     Po zakończonej uroczystości ósmoklasiści wraz z rodzicami oraz nauczycielami
wykonywali pamiątkowe zdjęcia i ze wzruszeniem wspominali lata spędzone w naszej szkole.