Przejdź do treści

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA W NASZEJ SZKOLE

11 maja obchodziliśmy Światowy Dzień bez Śmiecenia,
który promuje prawidłową segregację odpadów oraz postawy społeczne przyjazne środowisku.
Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie
od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących.
Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego,
do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

Społeczność naszej szkoły również pamiętała o tym ważnym dniu.
Aby pokazać, jak istotne jest dbanie o naszą planetę, a także uświadomić innym zagrożenia,
jakie dotykają matkę naturę i przyczynić się do stworzenia zdrowszego i piękniejszego środowiska dla wszystkich,
uczniowie klasy 1a i 3b przygotowali barwne przedstawienie ekologiczne (z dominacją koloru zielonego)
pod opieką wychowawczyń: Anny Ochmańskiej oraz Alicji Bednarczyk.

Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas przyniesie wszystkim wiele korzyści
i uświadomi nam, co w życiu jest naprawdę ważne!
Żyjemy na planecie, od której zależy nasze zdrowie, tak jak jej zdrowie zależy od nas.
Dbajmy o naszą Matkę Ziemię, jesteśmy jej częścią, jesteśmy za nią odpowiedzialni!

Publiczność z zainteresowaniem obejrzała program artystyczny,
dzięki któremu data 11 maja będzie miała dla każdego istotne znaczenie. 
Po zakończeniu przedstawienia pani dyrektor Dagmara Brela-Zając podziękowała organizatorom
i wręczyła dyplomy oraz nagrody laureatom licznych konkursów.

Skip to content