Finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie 2022

10 czerwca 2022 odbył się finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie 2022.
Nasza szkoła – w której z zadaniami konkursu mierzyło się 23 uczniów z pięciu różnych szkół – była jednym
z organizatorów zawodów finałowych.

Szkołę Podstawową nr 2 w Krzeszowicach reprezentowało 10 uczniów.

Najlepiej w konkursie wypadły:

Szybowska Zofia z klasy 5b zajmując 28 miejsce w kategorii B

Odrzywolska Agnieszka z klasy 5b zajmując 47 miejsce w kategorii B

W kategorii B brało udział 120 uczniów z Polski, Czech i Słowacji.

W kategorii C Miłosz Korbiel zajął 104 miejsce na 167 uczestników zawodów finałowych

W finale wojewódzkim najwyżej z naszych uczniów sklasyfikowani zostali:

Agnieszka Kuciel z klasy 5 b – 20 miejsce

Zuzanna Zając z klasy 5 – 25 miejsce

Agnieszka Odrzywolska z klasy 5 b – 26 miejsce

Natalia Owsiany z klasy 5 b – 30 miejsce

W etapie wojewódzkim wzięło udział 91 uczestników.

Serdecznie gratulujemy!