Przejdź do treści

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Działając na podstawie Zarządzenia nr 46/2024
Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2024/2025
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
ogłasza rekrutację do klasy pierwszej szkoły podstawowej
w terminie od 1 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r. do godz. 15:00

Zarządzenie Burmistrza z dnia 24 stycznia 2024 r. – postępowanie rekrutacyjne – tutaj

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – tutaj

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach – tutaj

Stosowne druki można pobrać w linkach poniżej albo w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 15:00

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców.
Rodzice składają zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r. do godz. 15:00

Zgłoszenie dziecka do klasy I – druktutaj

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
Rodzice składają wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej
od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r. do godz. 15:00

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – druktutaj

Procedura rekrutacyjna (dotycząca uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły) wymaga,
aby rodzice złożyli pisemne oświadczenie o woli podjęcia nauki w klasie 1 w naszej szkole
od 10.04.2024 r. od godz. 13:00 do 15.04.2024 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
(dotyczy uczniów zamieszkujących poza obwodem szkoły)
19.04.2024 r. godz. 15:00

Rodzice uczniów zainteresowani zapisaniem dziecka na zajęcia świetlicowe
w roku szkolnym 2024/2025
proszeni są o wypełnienie deklaracji.

Wypełnione deklaracje prosimy składać w sekretariacie szkoły do 28.06.2024 r.

Na zajęcia świetlicowe w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci klas I – III,
które nie mają zapewnionej opieki w domu ze względu na pracę zawodową rodziców,
oraz uczniowie, którzy będą dowożeni autobusem szkolnym.

Karta zapisu na świetlicę 2024/2025 – druktutaj

Skip to content