Przejdź do treści

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Działając na podstawie Zarządzenia nr 27/2022
Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2022/2023, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach 
ogłasza rekrutację do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
w terminie od 1 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r. do godz. 15:00.

Zarządzenie Burmistrza z dnia 19 stycznia 2022 r. – postępowanie rekrutacyjne – tutaj

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – tutaj

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach – tutaj

Stosowne druki można pobrać w linkach poniżej albo w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.

ZGŁOSZENIE:

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły 
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców.
Rodzice składają zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 
od 01.03.2022 r. do 15.03.2022 r. do godz.15.00.

Zgłoszenie dziecka do klasy I – druk – tutaj

WNIOSEK:

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
Rodzice składają wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej 
od 01.03.2022 r. do 15.03.2022 r.do godz.15.00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – druk – tutaj

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA:

Procedura rekrutacyjna (dotycząca uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły) wymaga,
aby rodzice złożyli pisemne oświadczenie o woli podjęcia nauki w klasie 1 w naszej szkole 
od 07.04.2022 r. od godz.13.00 do 15.04.2022 r. do godz.15.00.

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH:

Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
(dotyczy uczniów zamieszkujących poza obwodem szkoły) 
19.04.2022 r. godz.15.00. 

ŚWIETLICA SZKOLNA – DEKLARACJA

Rodzice uczniów zainteresowani zapisaniem dziecka na zajęcia świetlicowe
w roku szkolnym 2022/2023
proszeni są o wypełnienie deklaracji. 
Wypełnione deklaracje prosimy składać w sekretariacie szkoły do 24.06.2022 r.

Na zajęcia świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci klas I-III,
które nie mają zapewnionej opieki w domu ze względu na pracę zawodową rodziców,
oraz uczniowie, którzy będą dowożeni autobusem szkolnym.

Karta zapisu na świetlicę 2022/2023 – druk – tutaj

Skip to content