Przejdź do treści

RODO – obowiązek informacyjny

Dopełniając obowiązku informacyjnego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest  Administratorem  zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki;

  1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami i innych obowiązujących aktów prawnych.
  2. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach możliwy jest pod numerem telefonu  601 492 258 lub adresem email  waldemarbhp@onet.eu
  4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym z działalnością oświatową jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
  7. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Skip to content