Przejdź do treści

KOMUNIKAT – REKRUTACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach przypomina,
że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 21 stycznia 2021 r.,
w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godzinie 13:00
na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku szkoły
zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do dalszego postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

Postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają wyłącznie kandydaci zamieszkujący poza obwodem szkoły.

Przypominamy także, iż w dniach od 07.04.2021 r. (godz. 13:00) do 16.04.2021 r. (godz. 15:00)
rodzice kandydata zakwalifikowanego do dalszego postępowania rekrutacyjnego
mają obowiązek złożenia w sekretariacie szkoły
pisemnego oświadczenia woli przyjęcia kandydata
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

                                                                                                                                                                                                 Dagmara Brela-Zając

Skip to content