Przejdź do treści

OBIADY – CZERWIEC 2023 r.

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY

NA MIESIĄC CZERWIEC 2023 r. 

DOKONUJEMY od 01.06.2023 r. – 06.06.2023 r.

na nowe konto: 77 86120003 0010 0000 0045 0001

w kwocie  14 dni x 5,50 =  77.00 zł

Wpłat elektronicznych na obiady dokonują rodzice, których dzieci

korzystają z obiadów przez cały miesiąc.

Wszyscy rodzice dokonujący wpłat na obiady drogą elektroniczną,
proszeni są o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za miesiąc maj 2023 r.

WPŁATY GOTÓWKOWE NA OBIADY

NA MIESIĄC CZERWIEC 2023 r.

      przyjmowane są od dnia   01.06.2023 r.

szatnia szkolna – (główne wejście, ul. Szkolna 7)

czwartek –  01.06.2023 r.  od 7.30 – 8.30

piątek –       02.06.2023 r.  od 7.30 – 8.30

poniedziałek – 05.06.2023 r.  od 7.30 – 8.30

   OBIAD:                                  14 dni x 5,50 = 77.00 zł

W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA WPŁATY, UCZNIOWI NIE BĘDZIE WYDANY OBIAD.

  • Istnieje możliwość wykupienia obiadów na dowolną liczbę dni.                                                                                                                   
  • Stołówka zwraca należności za niewykorzystane  obiady po wcześniejszym zgłoszeniu  pod nr tel. (12)-282-00-61, zgłoszenie nieobecności musi nastąpić najpóźniej do godziny 8.00 w dniu, w którym dziecko nie będzie jadło obiadu.
  • Od 01.06.2023 r. – 06.06. 2023 r. można dokonywać elektronicznej opłaty za obiady.
  • Proszę rodziców dzieci korzystających z obiadów o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za miesiąc maj 2023r.
Skip to content