Przejdź do treści

OBIADY – LISTOPAD 2023 r.

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY
NA MIESIĄC LISTOPAD 2023 r.  DOKONUJEMY
od 01.11.2023 r. – 08.11.2023 r.

na konto: 77 86120003 0010 0000 0045 0001

w kwocie  19 dni x 6,50 =  123,50 zł

Wpłat elektronicznych na obiady dokonują rodzice,
których dzieci korzystają z obiadów przez cały miesiąc.

Wszyscy rodzice dokonujący wpłat na obiady drogą elektroniczną,
proszeni są o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za miesiąc październik 2023 r.

WPŁATY GOTÓWKOWE NA OBIADY NA MIESIĄC LISTOPAD 2023 r.
przyjmowane są od dnia   06.11.2023 r. – 10.11.2023 r.
pokój 28 – I piętro
OBIAD: 19 dni x 6,50 = 123,50 zł

W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA WPŁATY, UCZNIOWI NIE BĘDZIE WYDANY OBIAD.

  • Istnieje możliwość wykupienia obiadów na dowolną liczbę dni.
  • Stołówka zwraca należności za niewykorzystane  obiady po wcześniejszym zgłoszeniu  pod nr tel. (12)-282-00-61, zgłoszenie nieobecności musi nastąpić najpóźniej do godziny 8.00 w dniu, w którym dziecko nie będzie jadło obiadu.
  • Od 01.11.2023 r .– 08.11. 2023 r. można dokonywać elektronicznej opłaty za obiady.
  • Proszę rodziców dzieci korzystających z obiadów o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za miesiąc październik 2023 r.
Skip to content