Przejdź do treści

OBIADY – WRZESIEŃ 2023 r.

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2023 r.  DOKONUJEMY od 01.09.2023 r. – 08.09.2023 r.

na konto: 77 86120003 0010 0000 0045 0001

w kwocie  15 dni x 6,50 =  97.50 zł.

Wpłat elektronicznych na obiady dokonują rodzice, których dzieci

korzystają z obiadów przez cały miesiąc.

Wszyscy rodzice dokonujący wpłat na obiady drogą elektroniczną, proszeni są o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady.

W MIESIĄCU WRZESIEŃ UCZNIOWIE KORZYSTAJĄ Z OBIADÓW OD 11 WRZEŚNIA.

WPŁATY GOTÓWKOWE NA OBIADY

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2023 r.

      przyjmowane są od dnia   01.09.2023 r.- 08.09.202 r.

pokój 28 – I piętro

          OBIAD:                                  15 dni x 6,50 = 97.50 zł

W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA WPŁATY, UCZNIOWI NIE BĘDZIE WYDANY OBIAD.

  • Istnieje możliwość wykupienia obiadów na dowolną liczbę dni.  
  • Stołówka zwraca należności za niewykorzystane  obiady po wcześniejszym zgłoszeniu  pod nr tel. (12) 282-00-61, zgłoszenie nieobecności musi nastąpić najpóźniej do godziny 8.00 w dniu, w którym dziecko nie będzie jadło obiadu.
  • Od 01.09.2023 r. – 08.09. 2023 r. można dokonywać elektronicznej opłaty za obiady.

W MIESIĄCU WRZESIEŃ UCZNIOWIE KORZYSTAJĄ Z OBIADÓW OD 11 WRZEŚNIA.

Skip to content