Przejdź do treści

ZASTĘPSTWA NA WTOREK 22.11.2022

Nb. B. Plichta – Kuczara – wycieczka z kl. 1b

Świetlica:

13.30 – 14.30 – p. M. Soja – Szczuka

Nb. p. W. Bartkowska – wycieczka z kl. 1b

Świetlica 11.30 – 16.00 – p. L. Stryczek

Komunikat

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym Uczeń staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka. O (odwaga) K (kompetencje) E (emocje) J (jedność) odbędą się wg następującego harmonogramu:

Lekcja 1, 2 – kl. 5b

Lekcja 3, 4 – kl. 6a

Lekcja 5, 6 – kl. 4c

Skip to content